Vergunning Autoriteit Financiele Markten (AFM)
De Autoriteit Financiele Markten houdt toezicht op de financiele markten, op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen heeft in de financiele markten en dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Ons kantoor staat onder toezicht van de AFM en beschikt over de wettelijke vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in financiele diensten. Daarnaast worden onze adviseurs continu bijgeschoold, via permanente educatie programma s.

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)
Het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid) biedt een loket voor klachten over financiele dienstverleners. Ons kantoor is aangesloten bij het Kifid, waardoor u bij geschillen altijd beroep kunt doen op een onafhankelijke boordeling en bemiddeling bij eventuele klachten.