In Nederland hebben de meeste mensen in loondienst een pensioenregeling. In de meeste gevallen draagt u daar ook voor een klein deel aan bij. Zodra u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt kunt u dan zorgeloos met uw huidige levensstijl van uw pensioen gaan genieten.

Het pensioeninkomen bestaat uit 3 pijlers:

  • de AOW (algemene ouderdomswet). Dit is een uitkering die u krijgt op uw pensioengerechtigde leeftijd.
  • het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt. (dit is niet verplicht)
  • de aanvullingen die u zelf via eigen voorzieningen kunt opbouwen.

Als u goed pensioen wilt moet u ervan uitgaan dat dit 70% van het laatstverdiende loon is. De verwachting is dat de meeste mensen lager uitkomen en dus een pensioentekort hebben, het pensioengat.

Een pensioentekort kan op een aantal manieren ontstaan. Wij zullen er een paar noemen:

  • Wisselen van werkgever
  • U bent een zelfstandige. U heeft geen werkgever dus de 2e pijler valt af.
  • U heeft een middelloonpensioen. Het pensioeninkomen is dan gebaseerd op uw gemiddelde loon. Het salaris stijgt elk jaar, zo haalt u dus nooit de 70% van het laatstverdiende salaris.
  • Als u een tijd in het buitenland heeft gewoond ontvangt u over die jaren geen pensioen.