Vroeger werd geld lenen vaak iets vervelends gevonden. Tegenwoordig denkt men daar anders over. De meeste mensen hebben vandaag de dag wel een lening lopen. Denk maar eens aan de lening voor de auto, verbouwing of een studielening.

Er zijn verschillende vormen van leningen, hieronder kunt u daar meer over lezen. Tevens kunt u lezen wat een BKR-registratie inhoud.

Doorlopend krediet
Bij een doorlopend krediet mag u steeds geld lenen, tot aan een maximaal bedrag (de kredietlimiet). U kunt ook minder opnemen. Een doorlopend krediet kan gemakkelijk zijn als u niet meteen al het geld nodig heeft, bijvoorbeeld in het geval van een verbouwing. Of als u nog niet precies weet hoeveel geld u nodig heeft. Als u geld hebt afgelost, kunt u weer opnieuw tot de limiet geld opnemen. Wat de rente betreft bent u met een doorlopend krediet meestal voordeliger uit dan met andere kredieten. Een nadeel is dat de rente niet voor de hele looptijd vaststaat. Wel betaalt u elke maand een vast bedrag voor rente en aflossing, maar welk deel van dat bedrag terugbetaling is en welk deel rente, hangt af van de rentestand op dat moment. Dus u weet van te voren niet precies hoe lang u aan het afbetalen zult zijn.

Persoonlijke lening
Bij een persoonlijke lening leent u een van te voren vastgesteld bedrag. Bij het afsluiten van de lening staan de hoogte van de rente en de looptijd vast. Het voordeel van een persoonlijke lening is dat u altijd precies weet waar u aan toe bent. De rente bij het afsluiten van een persoonlijke lening is – bij dezelfde kredietverstrekker – wel hoger dan de rente bij het afsluiten van een doorlopend krediet.

Spaarkrediet
Een Spaarkrediet is een doorlopend krediet, gekoppeld aan een spaarverzekering. U betaalt voor een doorlopend krediet maandelijks een bedrag voor rente en aflossing. Met een Spaarkrediet betaalt u alleen rente, die wordt berekend over het bedrag dat u heeft opgenomen. Gedurende de gehele looptijd kunt u tot uw kredietlimiet bedragen blijven opnemen. Daarnaast betaalt u een maandelijkse premie voor een verzekering of beleggingsproduct. Met deze verzekering of het beleggingsproduct kunt u een kapitaal opbouwen om de lening af te lossen. Dit gebeurt met een spaarverzekering.

Credit card
Creditcards worden uitgegeven door bankinstellingen en creditcardorganisaties. Met een creditcard kunt u in winkels, hotels, restaurants enz. kopen, ook in het buitenland. U kunt er mee betalen tot een bepaalde limiet is bereikt. Binnen enkele weken worden de bedragen van uw rekening afgeschreven. Soms bieden creditcardorganisaties de mogelijkheid de rekening in termijnen te betalen. U bent dan door een hogere rente doorgaans duurder uit dan met een lening bij een bank.

Postorderkrediet
Bij veel postorderbedrijven kunt u in termijnen betalen, ofwel kopen op afbetaling. Het gaat dan om het zogenaamd postorderkrediet. Ook als het om lage bedragen gaat kunt u in termijnen betalen. Een soort van doorlopend krediet is ook mogelijk bij postorderbedrijven. U mag dan bijvoorbeeld tot een bepaalde limiet aankopen doen. Als u een deel van de rekening heeft betaald, mag u weer opnemen. U betaalt bij een postorderbedrijf een hogere rente dan dat u voor een lening bij een bank betaalt.

BKR-registratie
Vrijwel iedereen die een krediet heeft is bekend bij BKR. Bij BKR is bekend welke kredieten iemand op dit moment heeft en welke diegene de afgelopen vijf jaar heeft beeindigd.

Wat doet het BKR?
BKR helpt voorkomen dat iemand financieel gesproken te veel hooi op zijn vork neemt. Dit doen ze door organisaties (kredietverleners) die bij het BKR aangesloten zijn te informeren over kredieten die iemand op dat moment heeft lopen of de afgelopen vijf jaar heeft beeindigd. Denk aan bijvoorbeeld banken en aanbieders van mobiele telefonie. Deze BKR informatie helpt de kredietverleners bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Zo helpt BKR voorkomen dat iemand meer leent dan diegene kan aflossen en aan de andere kant draagt BKR op deze wijze bij aan het beperken van de financiele risico s voor kredietverleners. Kredietverleners zijn wettelijk verplicht te informeren naar iemands gegevens zodra diegene een krediet aanvraagt. Bij het beheren van lopende kredieten of het openen van een betaalrekening mogen ze eveneens informeren bij BKR naar iemands gegevens.

Over welke informatie beschikt BKR?
Uw persoonsgegevens en kredietgegevens staan dan bij BKR vermeld. BKR heeft informatie over vrijwel alle consumptieve kredieten die in Nederland zijn afgesloten zoals bijvoorbeeld een persoonlijke lening, een koop nu, betaal later arrangement etc. Als algemene regel geldt dat iemands krediet bij BKR bekend is als diegene tenminste drie maanden over het krediet kan beschikken en het bedrag tussen € 500,00 en € 125.000,00 ligt. Het gaat dus om alle kredieten en niet alleen om kredieten waarbij betalingsproblemen zijn of zijn geweest. Het BKR beschikt niet over informatie over andere betalingsverplichtingen zoals bijvoorbeeld de huur die iemand betaalt. Een hypotheek wordt pas geregistreerd als iemand langer dan 120 dagen een termijnbedrag niet heeft betaald. Een andere betalingsachterstand wordt pas enige tijd nadat iemand had moeten betalen gemeld bij BKR. Bij bijvoorbeeld een aflopend krediet gebeurt dit na twee maanden. Nadat iemand een krediet heeft beeindigd, blijven alle gegevens nog vijf jaar zichtbaar bij BKR. Hierdoor kan een kredietverlener zich over een langere periode een beeld vormen van iemands financiele situatie. Na die vijf jaar verdwijnen de gegevens uit het bestand van BKR.

Zie ook www.bkr.nl