Dienstverleningsdocument: waarvoor wordt een adviseur betaald?
Voor 2013 leek het alsof advies gratis was. Maar dat was het niet. De kosten voor advies zaten verwerkt in de productprijs, waardoor je niet merkte dat je voor advies betaalde. Deze kosten werden provisie genoemd.

Vanaf 1 januari 2013 betaal je rechtstreeks voor financiele dienstverlening. In het dienstverleningsdocument (DVD) vind je meer informatie over de kosten en de dienstverlening van je adviseur. Het dienstverleningsdocument moet worden verstrekt bij producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen

Voor de volgende financiele producten geldt het provisieverbod:
– Uitvaartverzekeringen
– Levensverzekeringen
– Bankspaarproducten
– Deelnemingen in een beleggingsfonds
– Hypotheken
– Betalingsbeschermers
– Overlijdensrisicoverzekeringen
– Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Het provisieverbod geldt niet voor de volgende producten:
– Schadeverzekeringen
– Consumptief krediet

Wat is een dienstverleningsdocument?
Het dienstverleningsdocument is een gestandaardiseerd document dat bij elke aanbieder of financiele dienstverlener hetzelfde er uitziet. Het geeft de gemiddelde kosten weer en dus niet precies de kosten die jij gaat betalen. In het dienstverleningsdocument zie je ook een beschrijving van de werkzaamheden van de financiele dienstverlener.

Een adviseur moet het dienstverleningsdocument bijvoorbeeld geven voorafgaand, tijdens of na het eerste orienterende gesprek, maar in elk geval voordat hij je een advies geeft. Hij is ook verplicht om het dienstverleningsdocument op zijn website aan te bieden.

Vijf stappen van dienstverlening
Ieder dienstverleningsdocument gaat uit van vijf stappen van financiele dienstverlening. Deze stappen geven op hoofdlijnen het proces weer dat je met een financiele dienstverlener kan doorlopen. Je ziet vervolgens welke werkzaamheden de dienstverlener per stap voor je verricht. Bij de eerste stap verdiept hij zich in jouw financiele situatie en bij de laatste stap komen de werkzaamheden aan de orde die hij al dan niet kan uitvoeren na het afsluiten van het product.